Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Emine Bilalović, pod nazivom:
"Kvantitativni modeli i metode podrške operativnom menadžmentu proizvodnih privrednih društava".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 23.06.2021. godine u 12:00 h, Sala 1.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Mladena Fulurije, pod nazivom:

"Stohastički modeli i metode ocjene međuzavisnosti rizika i prinosa finansijskog portfolia".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 19.04.2022. godine u 11:00 h, Sala 1.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Sarah Lee, pod nazivom:

"Comparative analysis of the economic and social impact of music and sports events upon the local community".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 01.04.2021. godine u 12:00 h, Sala 1.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Obavještavamo studente doktorskog studija da će nastava iz predmeta Kvantitativne metode za naučna istraživanja kod prof. dr. Omera Kurtanovića održati 22.01.2022. godine od 10:00 - 12:00 sati. Osim navedenog, predavanje iz predmeta Upravljanje inovacijama održati će se 22.01.2022. godine sa početkom u 12:00 sati. Predavač će biti doc. dr. Samir Smailbegović.

Obavještavamo studente doktorskog studija da će nastava iz predmeta Metodologija naučnog rada u ekonomskim istraživanjima (za smjerove Opći menadžment, Poslovna ekonomija i Kvantitativna ekonomija) i Metodologija naučnog rada (za smjer Poslovna psihologija) održati 08.01.2022. godine sa početkom u 12:00 sati. Predavač će biti prof. dr. Nevzet Veladžić.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Marka Stanarevića, pod nazivom:
"Komparativna analiza društveno odgovornog poslovanja državnih i privatnih zdravstvenih ustanova u RS i BiH".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 03.12.2021. godine u 12:00 h, Sala 1.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Armina Hadžića,  pod nazivom:

"Perspektive razvoja socijalnog preduzetništva u kontekstu informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 22.06.2021. godine u 12:00 h, Amfiteatar.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Mustafe Mulića,  pod nazivom:

"Utjecaj integracionih procesa na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 08.04.2021. godine u 12:00 h, Sala 1.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Harisa Dacića,  pod nazivom:

"Optimizacija primjene dobrovoljnog penzionog osiguranja u BiH kroz analizu inostranih iskustava".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 11.03.2021. godine u 13:00 h, Sala 1.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Amele Hajdarević, pod nazivom:

"Strateško upravljanje ustanovama za smještaj i njegu starijih osoba".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 16.10.2020. godine u 17:30 h, Amfiteatar.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Belma Duvnjak, pod nazivom:

"Socijalna kompetentnost i kvalitet života kao prediktivni faktori sveopćeg zadovoljstva zaposlenika".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 16.10.2020. godine u 15:30 h, Amfiteatar.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Subcategories